PRINCE2 ® je registrovaná ochranná známka AXELOS Limited. Swirl logo™ je ochranná známka AXELOS Limited.

Projektové riadenie

Viac

Akreditované kurzy projektového riadenia PRINCE2® Foundation  + Practitioner

Kurzy manažérskych kompetencií: firemná etiketa a protokol, riešenie a prevencia konflitov, interkultúrna komunikácia a ďalšie.

Viac Viac

Odborná komunikácia

Kurzy anglického a ruského jazyka pre komerčnú sféru.

Odborné preklady obchodných a právnych dokumentov.


Odborné preklady

Viac

Manažérske kompetencie

Akreditované školenia riadenia projektov podľa metodiky PRINCE2®

Naše poslanie

Ponúkať špecifické na mieru šité služby pre svojich klientov v špičkovej kvalite pri minimalizácii ich nákladov.

Odborná komunikácia

Kurzy anglického a ruského jazyka pre komerčnú sféru. Odborné preklady obchodných a právnych dokumentov.

PRINCE2 ® je registrovaná ochranná známka AXELOS Limited.
Swirl logo™ je ochranná známka AXELOS Limited.

Projektové riadenie

Akreditované kurzy projektového riadenia PRINCE2® Foundation  + Practitioner

Kurzy manažérskych kompetencií: firemná etiketa a protokol, riešenie a prevencia konflitov, interkultúrna komunikácia a ďalšie.

Manažérske kompetencie

ViacViacViacViacViac

Akreditované školenia riadenia projektov podľa metodiky PRINCE2®